Týdenní plán: 15.6. - 21.6.2015 (25. týden)

 

Termín

Akce

Účastní se

 
Po
15.6.
 

8:00-18:05

Blokování učebny A13
-pro výdej učebnic je blokována celý týden učebna A13 -výdej a vracení učebnic organizuje K. Šmídová -rozpis v MPD

 

10:35-11:00

Organizační schůzka ke sportovním hrám v Německu
-v pondělí 15.6. se v aule o hlavní přestávce koná schůzka účastníků her v německé Hoyerswerdě -schůzku povede pan ředitel -zúčastní se všichni nominovaní sportovci i umělci a učitelé, kteří je povedou

 

 
Út
16.6.
 

9:50-11:40

Australian Show
-prezentace angl. jazyka zábavnou formou -určeno pro primy a sekundy (dohled příslušní vyučující dle rozvrhu) -akce proběhne v aule -ozvučení zajistí D. Přikrylová -hl. organizátor: A. Staňková

 

 
St
17.6.
 

8:00

Exkurze: Vida centrum Brno
-zábavní vědecký park -určeno pro 05.A a 07.B -organizace a dohled:M. Marek a M. Vodička

 

 
Čt
18.6.
 

8:00

Exkurze ZOO Lešná
-určeno pro 2.A a 06.A -organizace a dohled: Š. Lakomá, H. Oříšková

 

15:00

Ukončení výběru nepovinných předmětů
-učitelé nepovinných předmětů odevzdají J. Šiškové seznamy žáků pro příští šk. rok -A. Procházka (dramat.um.) -A. Salajová (španělština) -M. Marek (tvůrčí psaní) -A. Dolečková (výtvarná tvorba) -K. Divišová (latina)

 

16:00

Uzavření klasifikace za druhé pololetí
-třídní učitelé zapíší i známky z chování -výsledná známka v daném předmětu musí odpovídat váženému průměru -ve zcela mimořádných případech (sportovní IVP nebo zdravotní důvody) je možné známku uzavřít ještě v pátek

 

 

19.6.
 

7:00

Mezinárodní sportovní hry v Německu 19.-21. 6.
-se uskuteční v Hoyerswerdě i za účasti studentů polského lycea -sport. družstva: házená H (Klíč), házená D (Kolařík), volejbal D (Bálintová), plavání D (Svobodová), plavání H (Mlatečečk), kopaná H (Vašíček) -umělecká tvorba (Mikulková)

 

Závěrečná klasifikační porada
-se koná v pondělí 22.6. od 13.00 hod. v B34
-výuka bude ukončena ve 12.35 hod.
-tř. učitelé si připraví konferenční zprávy

12.6.2015 (12:54)

Zpracováno v systému Bakaláři