Týdenní plán: 22.6. - 28.6.2015 (26. týden)

 

Termín

Akce

Účastní se

 
Po
22.6.
 

8:55- 9:40

Prezentace pěveckého sboru Múzy
-veřejná zkouška určena pouze pro dívky prim, sekund, tercií a kvart -org.: D. Přikrylová -dohled v aule: L. Dejdarová (Mrňková)

 

9:50-10:35

Prezentace pěveckého sboru Múzy
-veřejná zkouška určena pouze pro dívky kvint, sext a 1. a 2. roč. VG -org.: D. Přikrylová -dohled v aule: L. Dejdarová (Mrňková)

 

12:35

Zkrácení výuky
-rozhodnutím ředitele výuka ukončena ve 12.35 hod.

 

13:00-14:30

Závěrečná pedagogická rada
-proběhne v B34 -tř. učitelé si připraví konferenční zprávy a krátké hodnocení své třídy

 

 
Út
23.6.
 

 

Audit ISO
-ve dnech 23.-25.6. proběhne audit ISO, který organizuje manažerka jakosti J. Ambrožová -zúčastní se interní auditoři: I. Juráková, F. Střídecký, L. Škvařil, J. Krejzová, M. Vodička, A. Halouzková, M. Muller

 

 

Tisk vysvědčení
-od úterý bude zahájen tisk vysvědčení -zajistí O. Hadačová ve spolupráci s R. Šubertem -následně tř. učitelé orazitkují, podepíší a předloží k podpisu řediteli školy

 

 

Věda v ulicích
-prezentace přírodovědných předmětů na nám. TGM -expozici GJW povede L. Škvařil a P. Nevlud

 

 

Den určený na exkurze
-většina tříd se zúčastní jednodenní exkurze

 

 
St
24.6.
 

7:50

Zahájení sportovního dne v kmenových učebnách
-všichni žáci se spolu s tř. učiteli sejdou v kmenových učebnách -následně proběhne organizovaná evakuace školy v rámci plánu BOZP a PO

 

8:15-12:00

Sportovní den 1
-úvodní nástup tříd v 8.15 hod. na venkovních hřištích -podrobná organizace na samostatném rozpise -vyhlášení výsedků za 1. den ve 12.00 hod. -organizace: Radka Svobodová

 

 

Dohled na silnici před školou
-vzhledem k bezpečnosti žáků při přesunech mezi sportovišti na Kollárově ulici budou stanoveny dohledy z řad netřídních učitelů -rozpis na samostatném dokumentu

 

 
Čt
25.6.
 

8:00-12:00

Sportovní den 2
-zahájení v 8.00 hod. na venkovních hřištích -závěrečné vyhlášení výsledků ve 12.00 hod. -organizace: Radka Svobodová

 

12:45-15:20

Kontrola pedagog. dokumentace
-tř. učitelé (nejlépe po ukončení sport. dne) předloží J. Ambrožové třídní výkazy a učitelé prim a 1. roč. také spisy žáků

 

 

Dohled na silnici před školou
-vzhledem k bezpečnosti žáků při přesunech mezi sportovišti na Kollárově ulici budou stanoveny dohledy z řad netřídních učitelů -rozpis na samostatném dokumentu

 

 

26.6.
 

8:00- 8:45

Předání vysvědčení
-během třídnické hodiny předají tř. učitelé žákům vysvědčení -následně žákům končí výuka

 

9:00

Krátká provozní porada
-v B34 -povede ředitel školy

 

29.-30.6. ředitelské volno
Z důvodu zahájení rekonstrukce šaten vyhlašuje ředitel školy na 29.-30.6. volno.

18.6.2015 (12:30)

Zpracováno v systému Bakaláři