Týdenní plán: 7.9. - 13.9.2015 (37. týden)

 

Termín

Akce

Účastní se

 
Po
7.9.
 

 

Předání maturitních vysvědčení po opravných ústních profilových zkouškách
-organizace: M. Muller

 

 
St
9.9.
 

16:00

Třídní schůzky prvních ročníků a prim
-proběhnou v kmenových učebnách -pozvání zákonných zástupců žáků prim a 1. ročníků organizují třídní učitelé

 

 

11.9.
 

8:00- 9:00

Beseda pro maturanty v aule
-besedu určenou maturantům povede Ing. Kotlán z institutu Sokrates, který se zabývá výběrem a doporučením vhodné vysoké školy -organizaci a dohled v aule: výchovná poradkyně H. Rašková

 

4.9.2015 (15:01)

Zpracováno v systému Bakaláři