Týdenní plán: 4.4. - 10.4.2016 (15. týden)

 

Termín

Akce

Účastní se

 
Po
4.4.
 

8:00

Exkurze v rámci výuky německého jazyka
-do Olomouce -určeno pro skupiny němčiny v kvintě a sextě -organizace a dohled: J. Grecmanová a J. Vanča

 

10:40

Porada předsedů PK
-na programu koncepce volitelných předmětů -v ředitelně

 

12:35

Zkrácení výuky
-rozhodnutím ředitele výuka ukončena ve 12.35 hod.

 

12:55

Zkrácení provozu školního klubu
-školní klub otevřen pouze do 13.00 hod. (V. Ciková)

 

12:55

Výdej obědů v jídelně GJW pouze do 13.00 hod.

 

13:00

Slavnostní porada spojená s obědem
-v rámci Dne učitelů proběhne slavnostní porada v prostorách restaurace Národního domu

 

 
Út
5.4.
 

8:00-14:00

Exkurze na Kosíř
-biologickou exkurzi organizuje Radka Svobodová -určeno pro studenty 3. ročníků a septim biolog. seminářů

 

8:00-11:40

Okresní kolo matematické olympiády
-určeno pro ZŠ (primy a sekundy) -učebny: A21, A23, A24 -organizace a hodnocení příkladů: J. Šišková, L. Škvařil, R. Šubert

 

 

OTEVŘENÍ VENKOVNÍCH HŘIŠŤ
-od úterý 5. dubna budou otevřena venkovní hřiště pro výuku a volnočasové aktivity žáků -příslušní učitelé z kabinetu TV zajistí dohled dle rozpisu

 

 
St
6.4.
 

13:30

Zkrácení výuky
-rozhodnutím ředitele je výuka ukončena ve 13.30 hod.

 

14:00

Čtvrtletní pedagogická rada v učebně B34
-tř. učitelé si připraví hodnocení tříd -podrobné pokyny na samostatném rozpise

 

16:15-18:00

Třídní schůzky Klubu přátel GJW
-v 16.15 hod. zahájí třídní schůzky tř. učitelé v kmenových učebnách -následně budou zákonným zástupcům podávány individuálně informace k prospěchu a chování žáků -rozpis umístění učitelů bude na chodbách školy

 

1.4.2016 (12:51)

Zpracováno v systému Bakaláři