Týdenní plán: 16.5. - 22.5.2016 (21. týden)

 

Termín

Akce

Účastní se

 
Po
16.5.
 

8:00- 8:35

Slavnostní zahájení maturit v aule GJW
-zúčastní se maturanti a stálí členové maturitních komisí -ozvučení zajistí D. Přikrylová

 

8:15

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
-proběhnou v týdnu 16.-20.5. -organizace: M. Muller

 

8:45

První tahání maturitních otázek
-ve všech třídách jednotně se v 8.45 hod. tahají první maturitní otázky

 

11:40

Zkrácení výuky
-rozhodnutím ředitele je vzhledem k organizaci maturit výuka celý týden zkrácena na čtyři vyučovací jednotky, tedy v 11.40 hod.

 

16:30-17:30

Konzultace pro rodiče (zák. zástupce) žáků nižšího stupně gymnázia (prim, sekund, tercií a kvart)
-s Ing. Radimem Šubertem, Ph.D., koordinátorem výuky ve Školním vzdělávacím programu English for the Future -konzultace proběhnou v prostorách Školního klubu (přízemí hlavní budovy) -více na webu GJW v aktualitách nebo sekci VÝUKA (ŠVP)

 

 

Uzavření třetího patra
-třetí patro je pro výuku z důvodu organizace maturit uzavřeno

 

 

Maturitní rozvrh jednotlivých tříd
-z pohledu studentů bude umístěn na webu školy -v záložce VÝUKA - maturitní zkouška

 

 
Út
17.5.
 

 

Možnost návštěvy u maturit
-nematurující žáci mohou nahlédnout k maturitám pouze v odpoledních hodinách ve společenském oděvu a budou se řídit pokyny členů matur. komisí

 

 
Čt
19.5.
 

16:30-17:30

Konzultace pro rodiče (zák. zástupce) žáků nižšího stupně gymnázia (prim, sekund, tercií a kvart)
-s Ing. Radimem Šubertem, Ph.D., koordinátorem výuky ve Školním vzdělávacím programu English for the Future -konzultace proběhnou v prostorách Školního klubu (přízemí hlavní budovy) -více na webu GJW v aktualitách nebo sekci VÝUKA (ŠVP)

 

10.5.2016 (18:05)

Zpracováno v systému Bakaláři