Týdenní plán: 3.4. - 9.4.2017 (15. týden)

 

Termín

Akce

Účastní se

 
Po
3.4.
 

 

Prověrka BOZP a PO
-Vzdělávací institut s.r.o. provede kontrolu dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany -prověrku koordinuje L. Škvařil

 

 

Personální změna v pedagogickém sboru
-Petra Fišová odchází na pracoviště jiné příspěvkové organizace -hodiny matematiky dle časových možností převezme: 02.A-I. Krahulcová 2.A-D. Přikrylová -popř. bude odborně suplováno

 

 
Út
4.4.
 

8:00-10:35

Distribuce zadání přijímacích zkoušek a zadání maturitních písemek z Cermatu
-proces převzetí a bezpečného uložení zajistí M. Muller

 

8:00-12:35

Matematická olympiáda
-GJW organizuje okresní kolo kategorií Z6 a Z7 -proběhne v učebnách A21, A23, případně A24 -organizace: J. Šišková, L. Škvařil, L. Matoušek

 

 
Čt
6.4.
 

12:00-13:00

Divadelní představení: MARYŠA LP 2016
-v divadle POINT na Olomoucké ulici -určeno pro 2.A, 06.A, 06.B -výběr vstupného 60,- na žáka zajistí tř. učitelé -organizace a dohledy na samostat. rozpise -po představení oběd a následně výuka dle rozvrhu

 

13:00-15:00

Nácvik na akademii
-v aule GJW -organizace: H. Svozilová, V. Ciková, D. Přikrylová (ozvučení a technické zabezpečení)

 

 

7.4.
 

13:00-15:00

Nácvik na akademii
-v aule GJW -organizace: H. Svozilová, V. Ciková, D. Přikrylová (ozvučení a technické zabezpečení)

 

31.3.2017 (13:10)

Zpracováno v systému Bakaláři