Týdenní plán: 4.9. - 10.9.2017 (37. týden)

 

Termín

Akce

Účastní se

 
Po
4.9.
 

8:00

Zahájení školního roku
-třídní učitelé zahájí školní rok v rámci třídnické hodiny v kmenové učebně -následně výuka odpadá -nové ročníky budou mít úvod spojený s prohlídkou školy (zajistí třídní učitelé)

 

10:00-12:00

Opravné maturity
-v učebně B26 proběhnou opravné maturity-ústní profilové zkoušky (biologie, ZSV) -předsedkyně komise: Mgr. Michaela Stodůlková (Gymnázium Čajkovského) -organizace: M. Muller

 

 
Út
5.9.
 

 

Dlouhodobá absence Radky Svobodové (cca 6 týdnů)
-absence Radky Svobodové (zdravotní důvody) bude řešena odborným suplováním v biologii i tělesné výchově

 

 
St
6.9.
 

 

ADAPTAČNÍ KURZ-BALDOVEC 2017 (v termínu 6.-8. září)
-pro primu B je určen kurz pod vedením třídní učitelky, zúčastní se také Dr. Kalabisová (školní psycholog), preventista J. Vanča a učitel TV B. Klíč

 

 

8.9.
 

 

Exkurze v Olomouci (lanové centrum)- třída 03.A
-organizace a dohled: I. Krahulcová a M. Doleželová

 

31.8.2017 (18:03)

Zpracováno v systému Bakaláři