Přehled akcí: 17.12. - 23.12.2018 (51. týden)

 

Termín

Akce

Účastní se

 
Po
17.12.
 

10:55-11:40

Beseda pro zájemce z řad maturantů o studium na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc
-v učebně B34, org. výchovná poradkyně H. Rašková

 

 
Út
18.12.
 

8:55-10:35

Divadlo v angličtině-v učebně B34 (org. M. Marek)
-určeno pro primy-dozor příslušní vyučující

 

10:55-11:40

Klavírní koncert v aule (org. I. Juráková-vstupné 70,-/žáka)
Třídy a dozor: 04.A-J. Krejzová, 04.B-H. Oříšková, 05.A-H. Svozilová, 05.B-I. Juráková, 1.A-J. Nečasová, 1.B-A. Průšová, náhradní dozor-J. Corrigan

 

10:55-12:35

Divadlo v angličtině-v učebně B34 (org. M. Marek)
-určeno pro sekundy-dozor příslušní vyučující

 

12:45-13:30

Klavírní koncert v aule (org. I. Juráková-vstupné 70,-/žáka)
Třídy a dozor: 2.A-D. Ropová, 2.B-I. Hájková, 3.A-M. Marek, 3.B-Gabr. Svobodová, 06.A-L. Matoušek, 06.B-J. Šišková, 07.A-L. Hádrová, 07.B-B. Valoušková, náhradní dozor-V. Havlík

 

 
St
19.12.
 

8:00- 9:40

Beseda e-bezpečí-v rámci programu prevence-v učebně B25
-určeno pro 02.B, není třeba dohled z řad učitelů GJW (org.: preventista J. Vanča)

 

9:50-11:40

Beseda e-bezpečí-v rámci programu prevence-v učebně B25
-určeno pro 02.A, není třeba dohled z řad učitelů GJW (org.: preventista J. Vanča)

 

 
Čt
20.12.
 

10:55-12:35

Zpívání na schodech-pěvecký sbor bude zpívat na schodech u galerie
-třídy si mohou nechat otevřené dveře učeben a poslouchat koncert (org. D. Přikrylová)

 

11:40

Zkrácení výuky
-pro nižší gymnázium ukončena výuka v 11.40 hod.

 

11:40

Organizace výdeje obědů-zajistí učitelé, kteří učí 4. hod. na nižším gymnáziu
11.35-11.45-primy 11.45-11.55-sekundy 11.55-ostatní třídy

 

12:35

Zkrácení výuky
-ukončení výuky pro vyšší gymnázium

 

 

21.12.
 

8:00-11:40

Organizace dne pro primy a sekundy
1. hod. výuka, 2. hod. bruslení, 3.-4. hod.vánoční besídka v kmenové učebně (org. tř. učitel), následně ukončena výuka

 

8:00-12:35

Organizace dne pro vyšší gymnázium
1.-3. hod. výuka, 4.-5. hod. bruslení (org. tř. učitel), následně ukončena výuka

 

8:00-11:40

Organizace dne pro tercie a kvarty
1.-2. hod. výuka, 3. hod. bruslení, 4. hod. vánoční besídka v kmenové učebně (org. tř. učitel), následně ukončena výuka

 

 

Obecné pokyny k organizaci bruslení
-bruslení organizuje předsedkyně komise TV Radka Svobodová, další dohled na kluzišti B. Klíč -každá třída se přesouvá na kluziště i zpět pod dohledem třídního učitele, který zajišťuje dozor i na kluzišti

 

18.12.2018 (9:11)

Zpracováno v systému Bakaláři